Wie we zijn

Els Bakker en Jouke van der Werf vormen sinds 2013 samen Bureau op het Plein. Opgeleid als architectuurhistoricus, ontwikkelden zij na hun studie al gauw een grote interesse voor de identiteit en gebruik van de ruimte tussen de gebouwen van de stad. Zij zijn vooral geïnteresseerd in manieren waarop kennis en inzichten van de gebruiker kunnen helpen bij de verbetering van de openbare ruimten. Beiden brengen kennis en ervaring uit het maken van tentoonstellingen, schrijven van publicaties, het adviseren over openbare ruimte, het organiseren van meerdaagse excursies en het ontwikkelen van educatieprojecten samen in Bureau op het Plein

 

Els Bakker

‘Ik wil in alle projecten die ik doe – excursies, gebiedsontwikkeling, educatie – de inzichten van verschillende partijen bij elkaar brengen om tot innovatieve oplossingen te komen. Met groot enthousiasme weet ik bewoners, ondernemers, politici, ambtenaren en andere betrokkenen bij de openbare ruimte te committeren aan een gemeenschappelijk doel’

Jouke van der Werf

Jouke van der Werf

‘Als parttime gebiedsadviseur van Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam ben ik betrokken geweest bij herinrichtingsprojecten in Amsterdam, waaronder het Stadionplein, het Museumplein en de Van der Pekbuurt. Daarbij verschoof mijn belangstelling steeds meer van de stedenbouwkundige geschiedenis van een plein of buurt naar het gebruik daarvan. Bij inspraakavonden kregen de gebruikers – bewoners, ondernemers, bezoekers – alternatieven voorgelegd, maar zelden werd hen direct om een mening of inbreng gevraagd. Terwijl zij juist het beste weten of een publieke ruimte werkt. Die ervaring kan ik goed gebruiken voor projecten van Bureau op het Plein’