Scholieren

Kinderen ervaren dagelijks in de eigen woonomgeving of op de weg van huis naar school hoe de openbare ruimte functioneert. Bureau op het Plein betrekt leerlingen van basis-scholen en middelbaar onderwijs daarom graag bij projecten in hun buurt. Bij de educatie-projecten die wij in overleg met scholen maken, vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zelf aan de slag gaan.

Educatieproject Samenscholen

Bureau op het Plein vroeg leerlingen van middelbare scholen in groepen een ontwerp voor hun schoolplein te maken. Een architect en oud-student van de Gerrit Rietveldacademie begeleidde het ontwerpproces. De winnaars uit de klas namen deel aan een Masterclass ontwerpen aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. Bureau op het Plein ontwikkelde dit educatieproject in het kader van de tentoonstelling Asking Questions – 10 jaar Architectonische Vormgeving aan de Gerrit Riteveldacademie, eveneens door Bureau op het Plein geproduceerd.

albeda schiedam ontwerp samenscholen

Ontwerp voor het schoolplein door leerling van het Albeda college in Schiedam 

Educatieproject Rondhangen

Bureau op het Plein organiseerde een kunstprijsvraag voor leerlingen van middelbare scholen in Houten. De aanleiding daarvoor was een verbod op samenscholen op ’t Rond, het centrale plein in Houten. De kunstwerken die de scholieren ontwierpen, werden beoordeeld door een vakjury en een leerlingen-jury.  Van begin af zette  Bureau op het Plein in op een daadwerkelijk uitvoering van het winnend ontwerp. Het kunstwerk van de winnaar werd in 2009 door de wethouder Openbare Ruimte onthuld. Dit project kwam tot stand in samenwerkig met Architectuurpark Makeblijde, Houten. Zie: http://www.citytec.nl/projecten/openbare-verlichting/walk-the-light-in-houten/16