Wijk- en buurtprojecten

Een buurtvisie voor Westzanerdijk en omgeving

De Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. vroeg Bureau op het Plein om te helpen bij het opstellen van een buurtvisie. Zij wilde hierbij zoveel mogelijk  bewoners en ondernemers uit de buurt betrekken. Bureau op het Plein organiseerde daarom niet alleen de gebruikelijke bewonersavonden. Wij sloegen op verschillende plekken in de buurt ook een tent op en vroegen voorbijgangers naar hun mening over de buurt. We vroegen hen wat zij waardeerden aan hun buurt en waar zij mogelijkheden voor verbetering zagen. Het resultaat is een samenhangende visie op de toekomst van de buurt. De buurtvisie sluit af met een agenda voor de toekomst. In februari 2015 is de buurtvisie Een dorp, dicht tegen de stad aan aan de in de gemeenteraad van Zaanstad behandeld.

Interesse? U kunt hier de buurtvisie downloaden: https://westzanerdijk.files.wordpress.com/2015/06/bijlage-3-buurtvisie-westzanerdijk-eo.pdf

IMG_4569 72dpi

Gesprekken met bewoners in de wijk

De buurtvisie Westzanerdijk e.o.:Een dorp dicht tegen de stad aan

De buurtvisie Westzanerdijk e.o.:Een dorp dicht tegen de stad aan

artikel nh dagblad72dpi

Bericht over de behandeling van de buurtvisie in de raad

 

Workshop Just outside my Yard: tuinieren buiten je eigen woonerf

Bureau op het Plein heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de openbare ruimte net buiten de eigen voor- of achtertuin in Westerkoog (Koog aan de Zaan). Naar aanleiding daarvan organiseerde Bureau op het Plein een workshop met bewoners van Westerkoog. De vraag was hoe de gemeente bewoners kan ondersteunen bij het onderhoud van stukken openbare ruimte, net buiten hun eigen tuin. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking het Zaanse architectuurplatform Babel.

westerkoog just outside my yard

Verslag miniconferentie Just Outside My Yard

Eenpitters

Het project Eenpitters maakte een economische pijler zichtbaar in de stad die sinds lang maar zelden wordt opgemerkt: de ZZP’ers. Zij werken aan huis maar missen vaak voorzieningen op het eigen erf of in de eigen wijk om hun bedrijf uit te voeren of om elkaar te ontmoeten. Bureau op het Plein startte met een inventarisatie van de wensen en behoeften van éénpitters in de wijk Westerwatering. Daarna ontwierpen studenten Architectonische Vormgeving van de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam mogelijke woon-werksituaties die aan deze wensen voldeden. Dit project kwam tot stand in samenwerking met Jutta Hinterleitner en Zaans Architectuurplatform Babel