Hoe?

Bureau op het Plein denkt en helpt mee bij het opstellen en uitwerken van buurt- en wijkvisies. Opdrachtgevers kunnen buurtverenigingen, wijkverenigingen of bewonersverenigingen zijn. We werken ook in opdracht van gemeentes. De ene keer doet Bureau op het Plein het onderzoek dat aan het maken van een visie vooraf gaat. Daarbij betrekt zij zoveel mogelijk gebruikers van een plein, straat of buurt: bewoners, ondernemers, bezoekers. Een andere keer begeleiden wij de gehele ontwikkeling van een visie.

Bij alle projecten die wij uitvoeren gaan we uit van de kennis en deskundigheid van u als gebruiker van de openbare ruimte. Wat hebben mensen op een bepaalde plek meegemaakt, wat waarderen zij en vinden zij dat moet blijven?  Tot welke voorstellen tot verbetering kunnen de gebruikers in overleg met elkaar en met de gemeente komen?

Vaak laat de geschiedenis van een plek zien hoe de inrichting is ontstaan. Als je terugkijkt kun je achterhalen waar het mis ging. Dat inzicht geeft aanknopingspunten om een plan te maken voor de toekomst. Dit omvat maatregelen die snel genomen kunnen worden (de quick-wins) en welke meegenomen moeten worden in de lange termijn planning van de gemeente.

Tot voor kort werd vaak van bovenaf over wijzigingen in openbare ruimte besloten. Voor een openbare ruimte die ‘werkt’ is het beter wanneer gemeente en gebruikers van een buurt, plein of straat gezamenlijk tot oplossingen komen. Bureau op het Plein ziet het maken van de visie als bijdrage aan een goede samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de gemeente.