Home

Goede kwaliteit bij de verbetering van een buurt of wijk kan alleen als bewoners, ondernemers en gemeente samenwerken. De komende omgevingswet stimuleert het maken van gezamenlijke plannen ook.

Bureau op het Plein ontwikkelt manieren waarop participatie van alle betrokken partijen leidt tot een gezamenlijke visie. Ook een ontwerp voor de openbare ruimte vraagt om een nauwe betrokkenheid van alle partijen. Daarbij gaat het natuurlijk om maatwerk. Want iedere buurt of wijk, ieder plein of straat, is anders.

Bureau op het Plein ziet erop toe dat de visie leidt tot haalbare doelen die door alle partijen gedragen worden.

De identiteit van een plek – haar geschiedenis en de waardering die de gebruikers daarvoor koesteren – is daarbij steeds het vertrekpunt. We zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer je in kaart brengt wat je waardeert, je ook ontdekt wat beter kan.

Participeren doe je samen met alle partijen!